Skidskytte

november 14, 2018

De klassiska vintersporterna utomhus är mer vanliga att utföra i norra Sverige än i resterande landet. Många i mellersta och södra Sverige ägnar sig naturligtvis åt sporterna, men i norra landet är de överrepresenterade. När det kommer till framstående idrottspersoner i vintersporter så är det inte helt ovanligt att möta människor just från Norrland, detta är heller inget egendomligt då Norrland har mer vinter än resterande Sverige och då också en naturlig koppling till sporterna.

En sport som är relativt känd är skidskytte, något Magdalena Forsberg har gjort stora framgångar i och skapat svenska historia. Skidskytte sker på skidor och ett skjutgevär som bärs på ryggen under loppet. Olika grenar finns inom sporten, där det är olika discipliner och olika körsträckor.

Först tar åkarna sig fram på skidor på en given uppmätt sträcka. När sedan skjutbanan nås skall alla skjuta med geväret på en tavla för att få ned så många prickar som möjligt. Skyttet kan ske både stående och liggande, beroende på vad som är förutbestämt. Straffrundor eller straffsekunder tillkommer sedan beroende på hur skyttet har gått. Vinnaren är sedan den som kommer först till målet. Flertalet länder bidrar med åkare inom denna sport, något som visar på att den är väl utbredd över flera världsdelar.